Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Sai Gon


Sài Gòn có bến Chương Dương,
Có Dinh Độc Lập, có đường Tự Do
Có Chợ Quán, có Cầu Kho,
Bến xe Lục Tỉnh, con đò Thủ Thiêm

Có ôtô buýt khắp miền,

Vườn chơi có Thảo Cầm Viên, Tao Đàn
Bến Thành đã tiếng tăm vang
Chợ Cầu Ông Lãnh lại càng nên đi

Xe đò, xe máy, taxi
Bình Tây, Khánh Hội ngại gì xa xôi
Chánh Hưng, Phú Nhuận đây rồi
Thị Nghè, Tân Định nhiều nơi còn chờ

Trải bao thay đổi đến giờ
Khắp nơi đã rợp bóng cờ vinh quang
Sài Gòn - thủ phủ Việt Nam
Mai này kiến thiết mở mang còn nhiều.

(suu tam)Sài Gòn có bến Chương Dương,Có Dinh Độc Lập
có đường Tự Do

Có Chợ Quán
có Cầu Kho


Bến xe Lục Tỉnh
con đò Thủ Thiêm
Có ôtô buýt khắp miền,
Vườn chơi có Thảo Cầm Viên, Tao Đàn
 Bến Thành đã tiếng tăm vang

Chợ Cầu Ông Lãnh lại càng nên đi


Xe đò, xe máy, taxi
Bình Tây, Khánh Hội ngại gì xa xôi


Chánh Hưng, Phú Nhuận đây rồi


Thị Nghè, Tân Định nhiều nơi còn chờ

Trải bao thay đổi đến giờ
Khắp nơi đã rợp bóng cờ vinh quang
Sài Gòn - thủ phủ Việt Nam
Mai này kiến thiết mở mang còn nhiều.