Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Phu yen to Dalat 28-10-12

Núi Đá bia trên đèo Cả Đại lãnh

Đèo Song Pha


Ben vuc tham

suong mu

ben nui cao

Hồ Đa Nhim

Nhin ra tu cafe Tung

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Phu yen 27-10-12


Thành phố Tuy Hoà

Hoàng hôn trên bãi biển Tuy Hoà 


Bình minh (cùng vị trí)


Núi Nhạn – sông Đà 
Cảng Vũng rô 


Tạm biệt Phú Yên

1 thoang nha trang 26-10-12


Biển Nha Trang

Nga ngố ở Nha Trang

Nhìn từ café 4 mùa


Cầu xóm BốngSông Cái

Tạm biệt Nha Trang