Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

1 thoang nha trang 26-10-12


Biển Nha Trang

Nga ngố ở Nha Trang

Nhìn từ café 4 mùa


Cầu xóm BốngSông Cái

Tạm biệt Nha Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét