Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Câu chuyện “X”


Ngoài báo giấy như “thanh niên”, “tuổi trẻ” Tôi cũng hay lên mạng đọc báo, còn gọi là báo mạng, báo mạng thì thông tin đa chiều hơn như các báo lề phải, lề trái…các báo lề phải thì thông tin thông thường giống nhau, vì lấy cùng 1 nguôn tin và phải qua kiểm duyệt nên thông tin bị dấu diếm nhiều, còn báo lề trái thì thông tin đa dạng hơn, và cũng xuyên tạc nhiều hơn.

Việc dấu diếm thông tin xưa nay vẫn là một công cụ cai trị của nhà nước này, nhưng công cụ này chỉ có tác dụng trước đây, khi internet chưa phát triển, ngày nay công cụ này là con dao 2 lưởi, làm cho người đọc suy diễn và các báo lề trái khai thác

Câu chuyện “X”

Nhân đọc thông tin suy diễn về đồng chí “X”, thực sự tôi chẳng muốn biết đồng chí “X” là ai, nhưng việc suy diễn này bắt nguồn từ một thông tin trong cuộc hội nghi nào đó về việc khiển trách “ 1 ĐC” nào đó mà ĐC tổng không dám nêu đích danh làm cho các báo chí lề trái khai thác để mặc sức mà xuyên tạc. Nhân đây tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyên “X”.

Chuyện này xãy ra từ lâu lắm rồi hồi thế kỷ XX cơ (bây giờ đã là thế kỷ XXI rồi), về một thầy giáo X, dạy bộ môn XXX, vì vậy thầy cũng hay xem phim XXX, vì xem phim XXX quá nhiều nên thầy đã có những hành vi XXX với một sinh viên XX… kết quả như thế nào thì mọi người hãy suy diễn tiếp đi nhé.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét