Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Tốn kém quá

Bài viết trước tôi có đề cập đến vấn đề đổi tên nước, và SG, nhưng hôm nay ngẫm nghĩ lại thấy làm vậy thật tốn kém, trong khi kinh tế đang khó khăn.

Nếu đổi tên nước lại phải in lại tiền à, sửa tên nước trên tờ giấy bạc, sửa lại hàng loạt các bảng biểu khẩu hiệu và nhiều thứ khác nữa. dcm…vcl…

Còn đổi tên thành SG cũng vậy, tôi phải in lại cạc của tôi nữa, lại còn nhiều thứ khác nữa…

Kết quả chỉ tạo điều kiện để chúng nó tham nhũng… còn đất nước thì đã nghèo lại còn nghèo thêm…nghèo như thị Nở dưới đây.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét